Privacybeleid / GDPR-verklaring

De Craene IT is voor deze verwerkingen de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

1. Algemene bezoekersgegevens.

1.1 Van elke bezoeker op onze webpagina's wordt door onze server automatisch het ip-nummer vastgelegd. We verzamelen ip-nummers van bezoekers van de Street-Maffia.be, informatie over de pagina's die door onze bezoekers op onze website worden bezocht en de eventuele informatie van welke website bezoekers naar de Street-Maffia-website zijn gelinked. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van cookies. De aldus verkregen informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:
(a) Voor statistische doeleinden;
(b) Voor promotiedoeleinden;
1.2 Street-Maffia verzamelt geen e-mailadressen van niet-geregistreerde gebruikers.

2. Gegevens van Geregistreerde Gebruikers.

2.1 Bezoekers van de Street-Maffia die deel willen nemen aan de Street-Maffia vragen wij een gebruikersaccount aan te maken, bestaande uit een gebruikersnaam en een e-mailadres. Street-Maffia registreert daarnaast de door u gespeelde spelletjes, uw speeltegoed en uw betalingsgegevens. Street-Maffia gebruikt deze informatie voor:
(a) De in artikel 1.1 genoemde doeleinden;
(b) Uitvoering van de overeenkomst met gebruiker;
(c) Het beheer van de gebruikersaccount;
(d) Het toezenden van de Street-Maffia nieuwsbrief;
(e) Voor het verrichten van betalingen. Uw betalingsgegevens worden door ons opgeslagen, zodat u bij toekomstige betalingen en het opwaarden van uw speeltegoed niet alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren.
(f) Voor het verrichten van het toezenden van prijzen, uw gegevens worden door ons opgeslagen om te controleren of uw gegevens kloppen met de door u opgestuurde documenten.
2.2 Gegevens van geregistreerde gebruikers zullen niet voor verkoopactiviteiten ter beschikking aan derden worden gesteld.
2.3 Indien een geregistreerd gebruiker in aanmerking komt voor een prijs kan Street-Maffia ertoe besluiten, zonder verdere compensatie of beloning, de gekozen gebruikersnaam van de winnaar, de gewonnen prijs en eventueel zijn/of haar woonplaats op de site van Street-Maffia en/op enig ander medium te vermelden.

3. Optimalisatie website en bestrijding van fraude.

3.1 Naast het bovenstaande kunnen wij uw gegevens gebruiken om:
(a) Het gebruik van onze website te kunnen analyseren, zodat wij onze website waar nodig kunnen optimaliseren en verbeteren en onze producten en diensten nog beter kunnen afstemmen op onze gebruikers;
(b) Fraude en misbruik van onze website op te sporen en te bestrijden.

4. Combineren van gegevens.

4.1 Street-Maffia heeft het recht om de gegevens van gebruikers te combineren met andere gegevens die we verkrijgen over het gebruik van de verschillende spellen en of producten. Dit om onze services en aanbod van spellen optimaal aan de wensen van de gebruikers aan te kunnen passen.

5. Inzage in gegevens.

5.1 Indien u inzage wilt hebben in de over u bewaarde gegevens, kan u daar om verzoeken door middel van een kennisgeving aan De Craene IT (Street-Maffia)., t.a.v. Manager De Craene IT.. Een kopie van uw legitimatiebewijs dient te worden bijgesloten. U kunt uw verzoek sturen naar info@decraene-it.be.

De gegevens worden verstuurd naar het emailadres die u aan ons heeft opgegeven.